Privacy verklaring

Coachingscontract en privacy

Wanneer je na de eerste afspraak besluit om te kiezen voor een coachingstraject, dan vraag ik je een coachingscontract en privacydocument te ondertekenen. Hierin worden de rechten en plichten van zowel de cliënt als de coach benoemd.


Contactformulier en privacy
Wanneer je contact met mij opneemt via mijn contactformulier worden persoonlijke gegevens verzameld. Gegevens die worden verzameld, verwerkt en bewaard zijn je e-mailadres en je voor- en achternaam. Tessa helpt bij gebruikt de gegevens die je verstrekt om contact met je op te nemen.

Ik behoud me het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen om te (blijven) voldoen aan de huidige AVG en/of andere wettelijke vereisten.


Privacyverklaring
Tessa Huijsing, Tessa helpt bij, is verantwoordelijk voor de verwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tessahelpt.nl
De biezenkamp 346
3831 JA Leusden
0614479690

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Tessa helpt bij. Wanneer je gebruik maakt van de website www.tessahelpt.nl accepteer je het privacybeleid van Tessa helpt bij.

Aanpassen en actualiseren
De verwerking van persoonsgegevens bij Tessa helpt bij is in overeenstemming met de AVG en de wet- en regelgeving die deze aanvult. Wanneer nodig wordt deze privacyverklaring hier op aangepast en geactualiseerd.

Persoonsgegevens – categorieën
Tessa Huijsing van Tessa helpt bij verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt. De persoonsgegevens die worden verwerkt staan hieronder in een overzicht.

Wanneer een kind/jongere wordt aangemeld (bij minderjarigen ondertekend door ouders en bij meerderjarigen ondertekend door cliënt zelf) voor één van de diensten van Tessa helpt bij wordt er gevraagd om de volgende persoonsgegevens aan te leveren:

Voor-en achternaam
Geslacht
NAW-gegevens
Nationaliteit
Geboorteplaats
Geslacht
Burgerlijke staat
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres

Alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde traject worden verwerkt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar is altijd toestemming van ouders/verzorgers nodig.

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door Tessa helpt bij verwerkt met de volgende doeleinden:
– het afhandelen van een betaling/factuur
– om je te kunnen bellen of emailen wanneer dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen

Tessa helpt bij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens delen met derden
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Wel worden deze persoonsgegevens aan derden verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of wanneer voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting. Tessa helpt bij heeft met bedrijven waarmee zij samenwerkt en welke jouw persoonsgegevens verwerken een verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat de persoonsgegevens hier op dezelfde manier verwerkt worden. Inachtnemend niveau van beveiliging en vertrouwlijkheden van gegevens.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je persoonsgegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming hiervoor vragen.

Social media icons
Op de website van Tessa helpt bij staan icoontjes die linken naar mijn social media accounts. Wanneer je hier op klikt ga je over naar een andere website waarbij Tessa helpt bij geen invloed heeft op het verzamelen van informatie. Je kunt hiervoor het privacy en cookiebeleid van de desbetreffende website raadplegen.

Functionaris gegevensbescherming
Tessa helpt bij is een éénmanszaak waarin de rol van functionaris gegevensbescherming door Tessa Huijsing zelf wordt vervuld. Voor vragen kan je contact opnemen via het contactformulier op de website of mailen naar info@tessahelpt.nl.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook heb je het recht om de eventueel verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Tessa helpt bij. Als je een verzoek wilt doen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen kan je dit mailen naar info@tessahelpt.nl. Om er zeker van te zijn dat je zelf dit verzoek doet vraag ik je in deze mail een kopie van je identiteitsbewijs toe te voegen (in deze kopie kan je je pasfoto, BSN en documentnummer zwart maken om op deze manier je persoonsgegevens te beschermen.

Vragen?
Wanneer je nog vragen of klachten over het verwerken van de persoonsgegevens door Tessa helpt bij kan je contact opnemen met Tessa Huijsing op info@tessahelpt.nl

 

Klachtenprocedure

Als coach ben ik aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse orde van beroepscoaches).

Klachtenprocedure zoals beschreven op website van NOBCO.
Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen een bij de NOBCO aangesloten beroepscoach. Uw klacht wordt dan behandeld door de NOBCO klachtencommissie, conform de klachtenprocedure en het klachtenreglement. Het bestuur van de NOBCO ziet toe op de juiste afhandeling van klachten en van door de klachtencommissie gedane uitspraken.

Klachten kunnen betrekking hebben op al het beroepsmatige handelen van bij de NOBCO aangesloten beroepscoaches. Voor de toetsing of een klacht gegrond is wordt met name gekeken naar de Internationale Ethische Code (IEC). De klachtencommissie beoordeelt of de betreffende coach heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht, gezien de IEC.

Geregistreerde klachtencommissie
Doel van de klachtenprocedure is het uniform en objectief onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over bij NOBCO aangesloten beroepscoaches. Klachtenprocedures worden volgens het klachtenreglement afgehandeld door de Klachtencommissie.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • nalatig handelen van NOBCO-coach bij uitvoering van een opdracht
  • financiële geschillen, voortvloeiend uit het coachingscontract

Klachtenreglement
Klik hier voor het complete Klachtenreglement.

Klacht indienen
Heb je een klacht over je NOBCO beroepscoach, waar je met hem of haar niet uitkomt? Dan kun je deze indienen via deze link.